• Squad 2017-2018
HomeTeam Squad 2017-2018

Vladyslav Nekhtiy

Nationality:Ukraine
Place of birth:Horlivka
Date of birth:1991-12-19